Indtil 28. Nov. 2016 kl. 12.00 kan danske og nordiske bands, artister, producere mv. ansøge om at præsentere en showcase på SPOT17 via SPOTs ansøgningssystem.

SPOT sætter fokus på nye brydninger og trends inden for alle rytmiske genrer og præsenterer både danske og nordiske artister. Formålet med festivalen er at understøtte kreativ og kommerciel udvikling for de optrædende.

SPOT opfordrer alle bands, solister, producere osv. med potentiale og ambitioner til ansøge om at præsentere en showcase. Fokus for en potentiel showcase på SPOT bør være videre udviklingen for ansøgeren.

Programmet for festivalen sammensættes dels ud fra de ansøgere, som årets lyttejury udvælger, og dels gennem valg af bands og solister, som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske musikscene. Det endelige program fastlægges af SPOT.

Festivalen fokusere på at afspejle de nye musikalske strømninger, men programsætter også ud fra internationale interesse og efterspørgsel. Af samme grund vil en evt. tidligere optræden på SPOT ikke være ensbetydende med diskvalifikation for ansøgere.

Det er SPOT’s overordnede formål at støtte den rytmiske kvalitetsmusik på både nationale og internationale markeder med showcase-koncerter o.l. og gennem styrkelse af de internationale faglige og kulturelle netværk.


[button link=”http://app.festivall.dk/application/bgAAAA/” type=”icon” icon=”mail” newwindow=”yes”] ANSØG[/button]