frivillig

I tilfælde af uheld
Under hele festivalen vil Beredskabsforbundets medarbejdere være parate til at hjælpe festivalens gæster, musikere m.fl. med samaritter-opgaver.

Hvis du selv kommer til skade eller ser andre, der har brug for hjælp, så henvend dig ved nærmeste bar, til en af festivalens mange frivillige eller til personalet på festivalens scener. De hjælper dig med at kontakteBeredskabsforbundets medarbejdere.

I tilfælde af alvorlige uheld: Ring 112.

Politik ang. alkohol og hårde stoffer
SPOT Festival serverer ikke spiritus til personer under 18 år. Det gælder alle uden undtagelser: publikum, musikere og frivillige.
 Hvis man har indtaget mere end man kan klare, så opsøg festivalens samaritter. Her vil der være hjælp at hente. Vi tolererer ikke indtagelse af hårde stoffer, ligesom vi heller ikke accepterer salg af den slags på festivalens arealer. Bliver man taget i enten indtagelse eller salg af hårde stoffer, klipper vi pågældendes festival-armbånd og efterfølgende bliver man eskorteret væk fra festivalen.

Stagediving, crowdsurfing mm.
Stagediving, crowdsurfing, moshing og lignende er aktiviteter, mange ikke har lyst til ufrivilligt at være en del af. Det er farligt og folk kommer til skade.
Derfor er det forbudt på alle scener. Oplever vagterne at festivalgæster alligevel udøver den slags, bliver vedkommendes armbånd klippet og med det samme vises de ud af festivalpladsen.